Priser hemstädning

Priser nedan är den totala kostnaden efter RUT för hemstädning beräknat på 2 städningar per månad, ingen inställningskostnad eller uppstartkostnad tillkommer. Priset är baserat på en timkostnad om 179 kr efter RUT.

Hemstädning varje vecka

Tim/tillfälle Före skatte-
reduktion (RUT)
Efter skatte-
reduktion (RUT)*
2 2 864 :- 1 432 :-
3 4 296 :- 2 148 :-
4 5 728 :- 2 864 :-
5 7 160 :- 3 580 :-
6 8 592 :- 4 296 :-
7 10 024 :- 5 012:-
8 11 456 :- 5 728 :-
Beräknad på 52 tillfällen på ett år

 

Hemstädning varannan vecka

Tim/tillfälle Före skatte-
reduktion (RUT)
Efter skatte-
reduktion (RUT)*
2 1 432 :- 716 :-
3 2 148 :- 1 074 :-
4 2 864 :- 1 432 :-
5 3 580 :- 1 790 :-
6 4 296 :- 2 148 :-
7 5 012 :- 2 506 :-
8 5 728 :- 2 864 :-
Beräknad på 26 tillfällen på ett år

 

Hemstädning en gång per månad

Tim/tillfälle Före skatte-
reduktion (RUT)
Efter skatte-
reduktion (RUT)*
2 716 :- 358 :-
3 1 074 :- 537 :-
4 1 432 :- 716 :-
5 1 790 :- 895 :-
6 2 204 :- 1 102 :-
7 2 506 :- 1 253 :-
8 2 864 :- 1 432 :-
Beräknat på 13 tillfällen på ett år

Alla priser gällande hemstädning är inklusive moms.
*Pris efter 50% avdrag för hushållsnära tjänster (RUT).